Click here for printing instructions.LueLinda Egbert  -  Professor, Education

legbert@csi.edu
John C. Hepworth Higher Education Center  -  123
208-732-6890


Last updated: 1/15/2015
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
 EDUC 204.C01 Hepworth 180
 EDUC 205.C01: Hepworth 180
 205 PREP
 Phye
 EDUC 201.C01W
 Office Hour
 PREP & Student mtg. by appt.
 EDUC 290.C01 & 05W
 EDUC 201. C02 HEPWORTH 180
 EDUC 204 . C02W
 Phye
 Campus Meetings
 Office Hour
 EDUC 202.C01W
 EDUC 290.C01 & 05W
 EDUC 204.C01 Hepworth 180
 EDUC 205.C01: Hepworth 180
 205 PREP
 Phye
 EDUC 201.C01W
 Office Hour
 PREP & Student mtg. by appt.
 EDUC 290.C01 & 05W
 EDUC 202.C03 Hepworth 180
 EDUC 201. C02 HEPWORTH 180
 EDUC 204 . C02W
 Phye
 TEP Meeting
 Office Hour
 EDUC 202.C01W
 EDUC 290.C01 & 05W
 EDUC 204.C01 Hepworth 180
 EDUC 205.C01: Hepworth 180
 205 PREP
 Phye
 EDUC 202.C02 HEPWORTH 180
 Office Hour
 PREP & Student mtg. by appt.
 EDUC 290.C01 & 05W
 Sandra Bosteder 732-6850
 John Hughes 732-6549
 LueLinda Egbert, Ph.D. 732-6890